Vilkår for LB@Hjem-aftalen

Du indgår LB@Hjem-aftalen med LB Forsikring A/S.

LB@Hjem-aftalen giver dig brugsret til en LB@Hjem basispakke, der består af en alarmbase (hub), en lækagesensor til rør samt adgang til LB@Hjem app´en. Både alarmbase og lækagesensor ejes af LB Forsikring A/S i hele aftaleperioden. 

LB Forsikring A/S er ikke ansvarlig for skader, som produktet eller din anvendelse af produktet måtte medføre samt for følger af eventuelle sikkerhedsbrud.

Alarmbasen kobles til internettet og herefter kobles sensorerne til alarmbasen. Det er muligt at tilkøbe røg- og vandsensorer samt indbrudssensorer fra Cavius og knytte disse til alarmbasen. Det er herefter muligt, via den tilhørende LB@Hjem app, at holde øje med alle de tilknyttede sensorer.

Løsningen leveres i samarbejde med Cavius ApS, der leverer produkterne samt Cosesy A/S, der står for håndtering af data fra løsningen. 

Ved bestilling af en LB@Hjem basispakke skal vilkårene for LB@Hjem-aftalen accepteres. Der vil ikke i aftaleperioden blive opkrævet yderligere betaling for LB@Hjem basispakken.

Det er en forudsætning for indgåelse af en LB@Hjem-aftale, at du er medlem af LB Forsikring A/S samt at du har en aktiv husforsikring. 

Opsiges husforsikringen ophører LB@Hjem-aftalen pr. samme dato som husforsikringen. 

Går alarmbasen eller lækagesensoren i stykker, ophører LB@Hjem-aftalen straks. 

LB Forsikring kan altid opsige LB@Hjem-aftalen med 30 dages skriftligt varsel til udgangen af en måned. Du kan enhver tid opsige LB@Hjem-aftalen straks.

Ophører LB@Hjem-aftalen afbrydes forbindelsen mellem alarmbasen og LB@Hjem app´en og alarmbasen samt lækagesensor skal sendes til:

LB Forsikring

Farvergade 17

1463 København K

Att.: innovation og forebyggelse

Uden alarmbasen kan tilkøbte røg- og vandsensorer fortsat virke analogt, idet de vil udsende en lyd såfremt de detekterer røg eller vand. Tilkøbte indbrudssensorer kan ikke benyttes uden en aktiv alarmbase.

Du kan efter ophøret af din LB@Hjem-aftale vælge at købe alarmbasen til 650 kr. Du kan herefter anvende alarmbasen sammen med Cavius´ standardardapp og tilkøbte sensorer. Lækagesensoren virker alene med LB@Hjem app´en og vil ikke længere kunne anvendes efter ophør af LB@Hjem-aftalen.

LB@Hjem basispakken vil være i en prøveperiode frem til 31.  december 2020, hvorefter LB Forsikring A/S evaluerer løsningen. Skulle LB Forsikring A/S vælge at stoppe samarbejdet med Cavius ApS og Cosesy A/S efter prøveperioden, vil du få lov at beholde alarmbasen uden beregning. Lækagesensoren til rør vil ikke længere fungere.

LB Forsikring vil i forbindelse med evalueringen sende spørgeskemaer ud til alle brugere af løsningen for at få viden om løsningens funktionalitet samt den generelle tilfredshed med løsningen. 

I forbindelse med køb af din forsikring indsamler, registrerer og videregiver vi forskellige personoplysninger. LB Forsikring modtager desuden dataudtræk fra Cosesy med de data, der opsamles via app’en samt via dine sensorer, herunder alarmer. Du kan på https://www.lb.dk/kampagner/smarthome/vandalarm/behandling-af-data til enhver tid få nærmere informa­tion om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.